Loading color scheme

Vinařství Baláž

Původ rodinného vinařství Balážovi se datuje do meziválečného období a pohnutých 40.let minulého století.

Velké očekávání a naděje dalšího rozvoje vinařství v poválečném období však záhy přerušila násilná kolektivizace a znárodňování. Soukromé podnikání tak zcela zaniklo a výroba vína musela být omezena jen na povolené minimum (pro vlastní spotřebu). Výroba a prodej vína trvala prakticky neustále, ale vinařství se opravdu začalo rozvíjet až po roce 1989.

Obnovení výroby vína pod značkou vinařství Baláž začalo prakticky hned od roku 1989, nicméně nejdřív šlo jen o produkci sudového vína. Hned na začátku 90. let se však začaly pořizovat nové a moderní vinařské technologie a zejména došlo k výsadbě a rozšíření rozlohy vlastních vinic. Díky těmto investicím a hlavně pak surovinové soběstačnosti z nových vinic, jsme se mohli zaměřit na výrobu lahvového vína. Vinařskou firmu bratři Balážovi založili v roce 1995. V současnosti obhospodařují celkem 11 ha vlastních vinic v Mikulovské vinařské podoblasti a ve většině případů jde o vinice v katastru vinařské obce Dolní Dunajovice. Malá část vinic, konkrétně vinice Plotny v Dolních Dunajovicích, dosahuje stáří přes 45 let a díky šetrnému hospodaření se právě z této vinice daří produkovat excelentní vína. Všeobecně se snaží ve vinicích chovat co nejšetrněji a minimalizovat veškeré chemické ale i technické zákroky. Jejich záměrem je totiž produkce co nejpřirozenějšího a autentického vína, které se projevuje svým vlastním přirozeným charakterem. Právě proto obhospodařují všechny vinice v systému integrované produkce. V souladu s ideou integrované produkce hroznů se zároveň snaží zbytečně nezatěžovat životní prostředí a samotnou vinici.